Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.07.2015- ...
 
30.12.2013-01.07.2015

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 18.12.2013 määrus number 181 [RT IV, 27.12.2013, 2]
Jõustumine:30.12.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2015 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 10.06.2015 nr 21 [RT IV, 17.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  18. detsember 2013 nr 181

Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg-te 1 ja 4, § 12 lg 1, lg  3 p 3 ja lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine§-ga 1.
[RT IV, 17.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 1.  Traktorite ja liikurmasinate liikumise keeld

Traktoritel ja liikurmasinatel on kella 7.00-st kuni 9.00-ni ja 16.00-st kuni 19.00-ni keelatud liikuda (välja arvatud sõit avariitöödele või teehooldustöödele ja töötamine tänaval) järgmistel teedel ja tänavatel:

1) järgnevate tänavatega piiratud alal: Kalasadama tänav - Põhja puiestee - Rannamäe tee - Toompuiestee - Luise tänav - Tehnika tänav - Pärnu maantee - Liivalaia tänav - Juhkentali tänav - Odra tänav - Tartu maantee - Lubja tänav - J.Vilmsi tänav - Laagna tee - Mäekalda tänav - A. Weizenbergi tänav - J. Poska tänav - Narva maantee - Filmi tänav - Nafta tänav - Tuukri tänav - Lootsi tänav (kaasaarvatud nimetatud ala piiravatel tänavalõikudel);

2) Narva maanteel J. Poska ja Pirita tee vahelisel lõigul;

3) Paldiski maanteel Toompuiestee ja Ehitajate tee vahelisel lõigul;

4) Pärnu maanteel Tehnika tänava ja Järvevana tee vahelisel lõigul;

5) Peterburi teel Tartu maantee ja Vesse tänava vahelisel lõigul;

6) Tartu maanteel Järvevana tee ja Lubja tänava vahelisel lõigul;

7) Järvevana teel;

8) Pirita teel;

9) Sõpruse puiesteel;

10) Mustamäe teel;

11) Endla tänaval.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär