Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 18.12.2013 määrus number 181
jõustumine 30.12.2013

Redaktsiooni kehtivus 30.12.2013 - 01.07.2015

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  18. detsember 2013 nr 181

Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg-te 1 ja 4, § 12 lg 1, lg  3 p 3 ja lg 4, teeseaduse § 25 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine§-ga 1.

§ 1.  Traktorite ja liikurmasinate liikumise keeld

Traktoritel ja liikurmasinatel on kella 7.00-st kuni 9.00-ni ja 16.00-st kuni 19.00-ni keelatud liikuda (välja arvatud sõit avariitöödele või teehooldustöödele ja töötamine tänaval) järgmistel teedel ja tänavatel:

1) järgnevate tänavatega piiratud alal: Kalasadama tänav - Põhja puiestee - Rannamäe tee - Toompuiestee - Luise tänav - Tehnika tänav - Pärnu maantee - Liivalaia tänav - Juhkentali tänav - Odra tänav - Tartu maantee - Lubja tänav - J.Vilmsi tänav - Laagna tee - Mäekalda tänav - A. Weizenbergi tänav - J. Poska tänav - Narva maantee - Filmi tänav - Nafta tänav - Tuukri tänav - Lootsi tänav (kaasaarvatud nimetatud ala piiravatel tänavalõikudel);

2) Narva maanteel J. Poska ja Pirita tee vahelisel lõigul;

3) Paldiski maanteel Toompuiestee ja Ehitajate tee vahelisel lõigul;

4) Pärnu maanteel Tehnika tänava ja Järvevana tee vahelisel lõigul;

5) Peterburi teel Tartu maantee ja Vesse tänava vahelisel lõigul;

6) Tartu maanteel Järvevana tee ja Lubja tänava vahelisel lõigul;

7) Järvevana teel;

8) Pirita teel;

9) Sõpruse puiesteel;

10) Mustamäe teel;

11) Endla tänaval.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2000 määrus nr 82 „Traktorite ja liikurmasinate liikluse kord Tallinna linnas“ tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär