Tallinna Linnavalitsus 18.12.2013 määrus number 181.
Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine