Tallinna Linnavalitsus 18.12.2013 määrus number 181.
Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Traktorite ja liikurmasinate liikluse kord Tallinna linnas Tlv m 82 22.11.2000 01.12.2000