Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mootorsõidukite õppesõidu korraldus Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 18.12.2013 määrus number 180 [RT IV, 27.12.2013, 1]
Jõustumine:30.12.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2015 - ... [RT IV, 17.06.2015, 24]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 10.06.2015 nr 21 [RT IV, 17.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  18. detsember 2013 nr 180

Mootorsõidukite õppesõidu korraldus Tallinnas

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg-te 1 ja 4, § 12 lg 1, lg  3 p 3 ja lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" §-ga 1.
[RT IV, 17.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 1.  Õppesõidu keeld

Mootorsõidukite õppesõit on keelatud järgmistel teedel ja tänavatel:

1) Tallinna vanalinnas, s.o alal, mis on piiratud: Toompuiestee - Kaarli puiestee - Vabaduse väljaku - Pärnu maantee - Viru väljaku - Mere puiestee ja Rannamäe teega (nimetatud ala piiravad tänavalõigud välja arvatud);

2) A. Weizenbergi tänaval Poska tänavast Mäekalda tänavani.

§ 2.  Õppesõidu osaline keeld

Mootorsõidukite õppesõit on keelatud tööpäevadel kella 7.00-st kuni 9.00-ni ja 16.00-st kuni 19.00-ni järgmistel teedel ja tänavatel:

1) järgmiste tänavatega piiratud alal: Kalasadama tänav - Põhja puiestee - Rannamäe tee - Toompuiestee - Luise tänav - Tehnika tänav - Pärnu maantee - Liivalaia tänav - Juhkentali tänav - Odra tänav - Tartu maantee - Lubja tänav - J. Vilmsi tänav - Laagna tee - Mäekalda tänav - A. Weizenbergi tänav - J. Poska tänav - Narva maantee - Filmi tänav - Tuukri tänav - Lootsi tänav (kaasaarvatud nimetatud ala piiravatel tänavalõikudel);

2) Narva maanteel J. Poska tänava ja Pirita tee vahelisel lõigul;

3) Paldiski maanteel Toompuiestee ja Mustamäe tee vahelisel lõigul;

4) Endla tänaval Tehnika tänava ja Mustamäe tee vahelisel lõigul;

5) Pärnu maanteel Viru väljaku ja Vabaduse väljaku vahelisel lõigul ja Tehnika tänava ja Järvevana tee vahelisel lõigul;

6) Järvevana teel;

7) Peterburi teel Tartu maantee ja Majaka tänava vahelisel lõigul;

8) Tartu maanteel Järvevana tee ja Lubja tänava vahelisel lõigul;

9) Toompuiesteel;

10) Rannamäe teel;

11) Haabersti ringristmikul.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär