Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Vahur Keldrimale
Tallinna Linnavalitsus 11.12.2013 korraldus number 1723
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2016 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 30.03.2016 nr 478

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. detsember

2013 nr

1723-k

Volituse andmine Vahur Keldrimale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine § 1 lg 1 alusel ning tulenevalt vajadusest korraldada pensionilisa soodustuste andmist
(Tlv k 30.03.2016 nr 478)

1. Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimat Tallinna linna nimel läbi rääkima ja sõlmima koostöölepinguid juriidiliste isikutega, kes pakuvad Tallinna linnale koostööd pensionilisa soodustuste andmiseks.

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil esitada informatsioon sõlmitud koostöölepingute kohta Tallinna Linnavalitsusele igal aastal 1. veebruariks.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Vahur Keldrimale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär