Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegia 2014-2018
Tallinna Linnavolikogu 19.09.2013 määrus number 50 [RT IV, 02.10.2013, 34]
Jõustumine:05.10.2013
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2018
Redaktsiooni kehtivus:05.10.2013 - 31.12.2018 [RT IV, 02.10.2013, 34]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. september 2013 nr 50

Tallinna ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegia 2014-2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 29 „Tallinna arengukava 2014-2020”.

§ 1.  Kinnitada Tallinna ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegia 2014-2018 (lisas).

§ 2.  Arvestada Tallinna ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegiaga Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel linna eelarve võimaluste kohaselt.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegia 2014–2018