Tallinna Linnavalitsus 26.06.2013 korraldus number 1017.
Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnateatrile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2013. aasta eelarve Tvk m 36 20.12.2012 01.01.2013 RT IV, 08.02.2013, 88