Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 "Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus number 42 [RT IV, 25.06.2013, 2]
Jõustumine:28.06.2013
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2013 - ... [RT IV, 25.06.2013, 2]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2013 nr 42

Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 22 lg 1 p 19 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja § 22 lg 4 p 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrust nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui linnavolikogu esimehele on määratud töötasu, määratakse aseesimehele hüvitiseks lisaks linnavolikogu liikme tasule 192 eurot kuus;“;

2) lisada paragrahvi 2 lõikele 4 uus lause ja sõnastada see järgmiselt:

„Linnavolikogu aseesimehe tasu moodustub linnavolikogu liikmele makstavast tasust, millele lisandub 192 eurot kuus.“;

3) paragrahvi 2 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ei ole määratud töötasu, võib linnavolikogu esimehele määrata hüvitiseks kuni 60% esimehele ettenähtud töötasu määrast ja aseesimehele kuni 60% lõikes 3 sätestatud tasust;“;

4) jätta paragrahvist 3 välja sõnad „linnavolikogu aseesimehe ja“.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees