Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 otsus number 84
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

13. juuni 2013 nr 84

Tallinna linna 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1  ja  kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõike 11 alusel.

1. Kinnitada Tallinna linna 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne vastavalt lisale.

2. Linna finantsteenistusel avaldada Tallinna linna 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, linnavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning käesolev otsus seitsme tööpäeva jooksul pärast nende kinnitamist Tallinna veebilehel.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna linna 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne
Lisa Lisa - Revisjonikomisjoni arvamus Tallinna linna 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta