Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus number 37.
Tallinna Kommunaalameti põhimäärus

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine