Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021 "Lasteaiakoht igale lapsele"
Tallinna Linnavolikogu 04.04.2013 määrus number 23 [RT IV, 10.04.2013, 29]
Jõustumine:13.04.2013
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2021
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2013 - 31.12.2021 [RT IV, 10.04.2013, 29]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  4. aprill 2013 nr 23

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021 „Lasteaiakoht igale lapsele“

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021 „Lasteaiakoht igale lapsele“ (edaspidi programm).

§ 2.  Programmi rahastamine

Programmis planeeritud tegevusi viiakse ellu vastavalt linnaeelarve võimalustele ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013–2021 „Lasteaiakoht igale lapsele”