Tallinna Linnavalitsus 27.12.2012 määrus number 82.
Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine