Tallinna Linnavalitsus 27.12.2012 määrus number 82.
Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine Tlv m 134 21.12.2011 01.01.2012