Tallinna Linnavalitsus 27.12.2012 määrus number 82.
Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Tvk m 27 29.11.2012 01.01.2013 RT IV, 08.01.2013, 5