Tallinna Linnavalitsus 19.12.2012 korraldus number 1753.
Tallinna linna ja Osaühingu EUROAPTEEK vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Vahur Keldrimale

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Tvk m 27 29.11.2012 01.01.2013 RT IV, 08.01.2013, 5