Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 13.12.2012 määrus number 29
jõustumine 21.12.2012

Redaktsiooni kehtivus 21.12.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2012 nr 29

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja § 104 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 “Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisaga 6 kinnitatud “Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Valitsus asub aadressil Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn.“.

§ 2.  Määrus jõustub 21. detsembril 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees