Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
 
Eelnõu - Tallinna Linnavolikogu 13.12.2012 määrus number 29
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2012 määrus number 29
Jõustumine:21.12.2012
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2012 nr 29

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja § 104 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 “Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisaga 6 kinnitatud “Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Valitsus asub aadressil Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn.“.

§ 2.  Määrus jõustub 21. detsembril 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees