Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määrus number 27.
Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine Tvk m 13 10.02.2005 17.02.2005