Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määrus number 27.
Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine