Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine tänavate sulgemiseks Kalamaja päevade ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.05.2012 korraldus number 637
Redaktsiooni kehtivus:02.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. mai

2012 nr

637-k

 

 

Nõusoleku andmine tänavate sulgemiseks Kalamaja päevade ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 12 lg 3 p 3, teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ja § 5 lg 2, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1 ja § 11 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 20 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ lisa punkti 7.3.3 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 alusel, tulenevalt MTÜ Telliskivi Selts 26. märtsi 2012 avaldustest ning võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline

 

 

1. Lubada MTÜ-l Telliskivi Selts sulgeda liiklusele Kalamaja päevade toimumise ajal 19. mail 2012 kella 9.00-st kuni 20. mail 2012 kella 17.00-ni Vana-Kalamaja tänav Kotzebue ja Niine tänava vahelisel lõigul.

2. Vabastada MTÜ Telliskivi Selts (80296167) punktis 1 nimetatud tänava sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

3. MTÜ-l Telliskivi Selts tagada:

3.1 ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud Vana-Kalamaja tänava piirkonda ning  linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks MTÜ-le Telliskivi Selts ja avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär