Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 16.02.2011 korraldus number 217
Redaktsiooni kehtivus: - 20.05.2015

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 20.05.2015 nr 794

REDAKTSIOON:

Tlv k 16.10.2013 nr 1435
Tlv k 11.02.2013 nr 179
Tlv k 11.01.2012 nr 49
Tlv k 04.05.2011 nr 751

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. veebruar

2011 nr

217-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg-te 1 ja 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 määruse nr 35 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ § 1 lg 1, § 5 lg 5 alusel ja kooskõlas hasartmänguseaduse § 27 lg-ga 1

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:

Arvo Sarapuule

Tallinna abilinnapea;

 

(Tlv k 04.05.2011 nr 751)

aseesimees:

Taavi Aas

Tallinna abilinnapea;

liikmed:

Kairi Teniste

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja;

 

(Tlv k 11.01.2012 nr 49)

 

 

Aave Jürgen

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor;

 

Katrin Kello

(Tlv k 16.10.2013 nr 1435)

Tallinna Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna jurist

 

(Tlv k 11.02.2013 nr 179)

 

Raul Keba

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja;

 

Ingrid Laas

Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik;

 

Marit Piliste

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse tarbijapoliitika osakonna peaspetsialist.

2. Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse korraldused:

2.1  29. aprilli 2009 korraldus nr 703-k „Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine“;

2.2  4. novembri 2009 korraldus nr 1836-k „Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 703-k „Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine“;

2.3  25. novembri 2009 korraldus nr 1942-k „Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 703-k „Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine“;

2.4  2. juuni 2010 korraldus nr 893-k „Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 703-k „Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele ning Katrin Kellole, Priit Kutserile ja Kristel Valgule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär