Tallinna Linnavolikogu 16.12.2010 määrus number 64.
Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded Tvk m 43 25.08.2005 01.01.2006
2 Parkimistasu kehtestamine Tvk m 9 30.01.2003 02.02.2003
3 Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine Tvk m 16 03.03.2005 10.03.2005