Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 24.01.2002 nr 8
Akt muudab
 
Tvk m 25.08.2005 nr 43
 
Tvk m 30.01.2003 nr 9
 
Tvk m 03.03.2005 nr 16
Akt on aluseks
 
Tlv k 03.09.2020 nr 953
 
Tlv k 02.09.2020 nr 951
 
Tlv k 02.09.2020 nr 952
 
Tlv k 26.08.2020 nr 921
 
Tlv k 12.08.2020 nr 845
 
Tlv k 12.08.2020 nr 846
 
Tlv k 12.02.2020 nr 200
 
Tlv k 11.09.2019 nr 1132
 
Tlv k 04.09.2019 nr 1102
 
Tlv k 14.08.2019 nr 1024
 
Tlv k 22.07.2019 nr 958
 
Tlv k 28.06.2019 nr 950
 
Tlv k 26.06.2019 nr 939
 
Tlv k 19.06.2019 nr 896
 
Tlv k 19.06.2019 nr 899
 
Tlv k 05.06.2019 nr 795
 
Tlv k 11.02.2019 nr 243
 
Tlv m 07.11.2018 nr 37
 
Tlv k 19.09.2018 nr 1347
 
Tlv k 29.08.2018 nr 1221
 
Tlv k 15.08.2018 nr 1159
 
Tlv k 13.07.2018 nr 1099
 
Tlv k 27.06.2018 nr 1048
 
Tlv k 27.06.2018 nr 1067
 
Tlv k 30.05.2018 nr 834
 
Tlv k 04.04.2018 nr 516
 
Tlv k 14.02.2018 nr 243
 
Tlv k 01.11.2017 nr 1693
 
Tlv k 06.09.2017 nr 1365
 
Tlv k 30.08.2017 nr 1308
 
Tlv k 30.08.2017 nr 1309
 
Tlv k 16.08.2017 nr 1220
 
Tlv k 21.06.2017 nr 1050
 
Tlv k 07.06.2017 nr 888
 
Tlv k 31.05.2017 nr 840
 
Tlv k 10.05.2017 nr 739
 
Tlv k 10.05.2017 nr 740
 
Tlv k 24.04.2017 nr 664
 
Tlv k 19.04.2017 nr 612
 
Tlv k 22.02.2017 nr 307
 
Tlv k 07.09.2016 nr 1348
 
Tlv k 31.08.2016 nr 1300
 
Tlv k 31.08.2016 nr 1301
 
Tlv k 17.08.2016 nr 1219
 
Tlv k 10.08.2016 nr 1181
 
Tlv k 01.06.2016 nr 899
 
Tlv k 11.05.2016 nr 748
 
Tlv k 04.05.2016 nr 703
 
Tlv k 04.05.2016 nr 704
 
Tlv k 27.04.2016 nr 651
Näita veel (82)
Aktile viitab
 
Tlv m 17.04.2019 nr 15
 
Tlv k 15.02.2017 nr 282
 
Tlv m 12.03.2014 nr 18
 
Tlv m 18.12.2013 nr 180
 
Tlv m 18.12.2013 nr 181
 
Tlv m 06.05.2013 nr 30
 
Tlv m 13.06.2012 nr 28
 
Tlv k 02.05.2012 nr 637
 
Tlv k 28.03.2012 nr 455
Akti muudavad
 
Tvk m 20.12.2012 nr 30
 
Tvk m 19.06.2012 nr 16
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.12.2010 määrus number 64
Jõustumine:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2013 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013
Tvk m 19.06.2012 nr 16, jõustumine 01.09.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. detsember 2010 nr 64

 

 

Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 3 lõigete 5 ja 6, § 6 lõike 4, § 15 lõike 2 punkti 2, § 92 lõike 4, § 166, § 167 lõike 4, § 187, § 188 ja § 189 lõike 3, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 5 punkti 10 ja § 141, ühistranspordiseaduse § 52 lõike 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2, § 36 lõike 1 alusel.

 

 

     

§ 1.  Delegeerida liiklusseaduse § 3 lõigetes 5 ja 6, § 6 lõikes 4, § 15 lõike 2 punktis 2, § 92 lõikes 4, §-s 166, § 167 lõikes 4 ja § 189 lõikes 3 teeomaniku ja kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2. (Kehtetu - Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013)

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” preambulit muudetakse ning asendatakse liiklusseaduse sätted “§ 2 lg 4 ja § 45 lg 1” sättega ”§ 6 lg 4”.

§ 4.  (Kehtetu - Tvk m 19.06.2012 nr 16, jõustumine 01.09.2012)

§ 5.  Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrus nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 7.  Määrus jõustub 1. juulil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees