Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 "Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra kinnitamine" muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Tallinna Linnavolikogu 09.09.2010 määrus number 44
Jõustumine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. september 2010 nr 44

 

 

Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 “Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra kinnitamine“ muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 22 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lõike 1 alusel ning arvestades asjaolu, et 1. jaanuarist 2011 võetakse Eestis maksevahendina kasutusele euro.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrusega nr 6 kinnitatud “Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korras“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 3 esimeses lauses asendatakse sõnad “3000 krooni“ sõnadega “192 eurot“;

2) punkti 3 kolmandas lauses asendatakse sõnad “1500 krooni“ sõnadega “96 eurot“;

3) punkti 4 esimeses lauses asendatakse sõnad “100 krooni“ sõnadega “6,50 eurot“;

4) punktis 7 asendatakse sõnad “3000 krooni“ sõnadega “192 eurot“;

5) punkti 8 esimeses lauses asendatakse sõnad “1500 krooni“ sõnadega “96 eurot“;

6) punkti 9 esimeses lauses asendatakse sõnad “100 krooni“ sõnadega “6,50 eurot“;

7) punkti 10 esimeses lauses asendatakse sõnad “75 krooni“ sõnadega “5 eurot“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees