Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 26.08.2010 määrus number 40
Jõustumine:01.09.2010
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2010 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 02.12.2010 nr 57, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

26. august 2010 nr 40

 

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 § 4 lõike 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 695-k “Linna raamatupidamise ümberkorraldamise jätkamine” punktiga 5.3 ning Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 1047-k “Tallinna Linnakantselei koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus”.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise kord” lisas 1 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis” tehakse alljärgnevad muudatused:

1) Tallinna Linnavolikogu Kantselei koosseisust kustutatakse eelarve- ja raamatupidamistalitus koos pearaamatupidaja (vanemametnik) ja vanemspetsialisti ametikohaga (vanemametnik);

2) Tallinna Linnavolikogu Kantselei koosseisu luuakse 1 eelarve peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik);

3) Tallinna Linnavolikogu Kantselei dokumendiosakonna konsultandi ametikoht (vanemametnik) nimetatakse ümber dokumendiosakonna sekretäri ametikohaks (vanemametnik);

4) Tallinna Linnavolikogu Kantselei koosseisuliste ametikohtade arvuks loetakse 24.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees