Tallinna vapimärgi andmine

Tallinna Linnavolikogu 22.04.2010 otsus number 96

Redaktsiooni kehtivus 22.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. aprill 2010 nr 96

 

 

 

 

Tallinna vapimärgi andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 12 lg-te 5 ja 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust

 

 

1. Anda linnapoolse erilise austusavaldusena Tallinna vapimärk Ellen Krossile (Niit) ja Eino Baskinile.

2. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks Ellen Krossile ja Eino Baskinile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees