Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 08.04.2010 määrus number 18
Jõustumine:15.04.2010
Redaktsiooni kehtivus:08.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

8. aprill 2010 nr 18

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg 2 ja § 22 lg 1 p 9 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 “Tallinna põhimääruse muutmine“ § 1 punktide 1, 4-7, 10, 13-15, 19-25, 27-42 ja punkti 26 osas, millega tunnistatakse kehtetuks põhimääruse § 54 lõiked 3, 4 ja 41, ning § 2, § 3 lõiked 1 ja 2 ning § 4 lõige 3, tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 25. juuni 2009 määruse nr 24 “Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 “Tallinna põhimääruse muutmine“ muutmine“ § 2 punktid 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 99 lõike 5 punkti 6 täiendatakse pärast sõna “järgneva“ sõnaga “kolme“ ning lõiked 7 ja 8 loetakse lõigeteks 6 ja 7;

2) paragrahvi 104 lõike 10 punktist 2 jäetakse välja sõna “kõrgem“.

§ 4.  Määrus jõustub 15. aprillil 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees