Kultuurikeskuse "Lindakivi" direktori ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 17.03.2010 korraldus number 360

Redaktsiooni kehtivus 17.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. märts

2010 nr

360-k

 

 

Kultuurikeskuse „Lindakivi“ direktori ametisse kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Kinnitada Kultuurikeskuse „Lindakivi“ direktori ametikohale Katrin Siska.

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Katrin Siskale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär