Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Rainer Vakrale
Tallinna Linnavalitsus 10.02.2010 korraldus number 205
Redaktsiooni kehtivus: - 11.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.05.2011 nr 816

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. veebruar

2010 nr

205-k

 

 

Volituse andmine Rainer Vakrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, isikut tõendavate dokumentide seaduse    § 113 lg 1 ja § 122 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1962-k „Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

         

1. Volitada Nõmme linnaosa vanemat Rainer Vakrat (edasivolitamise õigusega):

1.1  edastama isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 nimetatud isikut tõendava dokumendi (edaspidi dokument) väljaandmise taotlusi, kui dokumenti taotleva isiku terviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi väljaandmise taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda selleks pädevasse asutusse ning kui dokumendi taotleja on andnud taotluse edastamiseks kirjaliku nõusoleku ja volitatud isik on kontrollinud dokumendi taotleja isikusamasust;

1.2 vastu võtma dokumendi saajale väljastamiseks dokumendi, kui isiku terviseseisund püsivalt ei võimalda tal dokumendi kättesaamiseks isiklikult ilmuda dokumendi väljastaja asukohta ning kui dokumendi saaja on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2006 korraldus nr 1020-k „Volituse andmine Rainer Vakrale“.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Rainer Vakrale.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär