Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali suurendamine
Tallinna Linnavalitsus 03.02.2010 korraldus number 167
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. veebruar

2010 nr

167-k

 

 

Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla
aktsiakapitali suurendamine

 

 

 

Äriseadustiku § 298 lg 1 p 2, § 338, § 340 ja § 342, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 "Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise korra" § 5 lg 1 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 70 kinnitatud "Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla põhikirja" p-ga 4.4 ja 17. detsembri 2009 otsusega nr 260 "Linnavara üleandmine aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla" ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavalitsus tegutseb Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla erakorralise üldkoosolekuna

 

 

1. Suurendada Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla, äriregistri kood 10822269 (edaspidi aktsiaselts) aktsiakapitali 8 100 000 (kaheksa miljoni ühesaja tuhande) krooni võrra 254 213 000 (kahesaja viiekümne nelja miljoni kahesaja kolmeteistkümne tuhande) kroonilt 262 313 000 (kahesaja kuuekümne kahe miljoni kolmesaja kolmeteistkümne tuhande) kroonini.

2. Tasuda aktsiate eest mitterahalise sissemaksega rahalises väärtuses 8 100 000 (kaheksa miljonit ükssada tuhat) krooni. Mitterahalise sissemakse eseme moodustab Lõuna tn 50 // Sihi tn 96 kinnistu, pindala 18 946 m², kinnisturegistri registriosa nr 23687601, katastritunnus 78404:401:0175, sihtotstarve sotsiaalmaa.

3. Lasta välja täiendavalt 8 100 (kaheksa tuhat ükssada) ühte liiki nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 1 000 (üks tuhat) krooni, mis loetakse märgituks Tallinna linna poolt mitterahaliseks sissemakseks oleva kinnistu omandiõiguse üleminekul.

4. Aktsiaseltsi juhatusel korraldada nõutavate dokumentide esitamine Harju Maakohtu registriosakonnale aktsiakapitali suurendamise kandmiseks äriregistrisse 8 100 000 (kaheksa miljoni ühesaja tuhande) krooni võrra 254 213 000 (kahesaja viiekümne nelja miljoni kahesaja kolmeteistkümne tuhandelt) kroonilt 262 313 000 (kahesaja kuuekümne kahe miljoni kolmesaja kolmeteistkümne tuhande) kroonini.

5. Aktsiaseltsi aktsiakapital loetakse suurendatuks vastavasisulise kande tegemisest äriregistrisse.

6. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldusest tulenevad muudatused Tallinna linna osalust kajastavas raamatupidamises arvates aktsiakapitali suurendamise kohta kande tegemisest Harju Maakohtu registrikonnas.

7. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja aktsiaseltsi juhatusele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär