Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
 
Eelnõu - Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 otsus number 260
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara üleandmine aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla
Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 otsus number 260
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 260

 

 

 

 

Linnavara üleandmine aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 67 lg 1 p 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korra” p‑dega 8, 10.1, 14, 16.3 ja 63.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

 

 

     

1. Üle anda Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla (äriregistri registrikood 10822269) asukohaga Sõle tn 16, Tallinn, aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena Tallinna linna omandis olev kinnistu Lõuna tn 50 // Sihi tn 96, pindala 18 946 m2, kinnisturegistri registriosa nr 23687601, katastritunnus 78404:401:0175, sihtotstarve sotsiaalmaa, väärtusega 8 100 000 (kaheksa miljonit ükssada tuhat) krooni.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara üleandmine mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha otsus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees