Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
17.12.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ülesande andmine linnavalitsusele
Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 otsus number 271
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

 

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 271

 

 

Ülesande andmine linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 alusel, samuti võttes arvesse tubakaseaduse § 29 p 10, mille kohaselt on ühistranspordi ootekojas suitsetamine keelatud

 

 

     

1. Linnavalitsusel koostöös ühistranspordi ootekodade haldajatega tagada iga ootekoja ühel siseküljel nähtaval kohal mõistlikes mõõtmetes kleebis, mis teavitab, et ootekojas on suitsetamine keelatud.

2. Punktis 1 nimetatud kleebiste paigaldamine viia lõpule ülemaailmseks tubakavabaks päevaks, 31. maiks 2010.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees