Tallinna linna väljaastumine rahvusvahelisest organisatsioonist Lennuväljade Regioonide Konverents (ARC)

Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 otsus number 264

Redaktsiooni kehtivus 17.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 264

 

 

 

 

Tallinna linna väljaastumine rahvusvahelisest organisatsioonist Lennuväljade Regioonide Konverents (ARC)

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 13 ning Tallinna põhimääruse § 78 ja § 79 ning tulenevalt Lennuväljade Regioonide Konverentsi põhikirja punktist 6

 

 

     

1. Astuda välja rahvusvahelisest organisatsioonist Lennuväljade Regioonide Konverents (ARC – Airport Regions Conference).

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Lennuväljade Regioonide Konverentsi presidendile ja peasekretärile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees