Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
17.12.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna väljaastumine rahvusvahelisest organisatsioonist Lennuväljade Regioonide Konverents (ARC)
Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 otsus number 264
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 264

 

 

 

 

Tallinna linna väljaastumine rahvusvahelisest organisatsioonist Lennuväljade Regioonide Konverents (ARC)

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 13 ning Tallinna põhimääruse § 78 ja § 79 ning tulenevalt Lennuväljade Regioonide Konverentsi põhikirja punktist 6

 

 

     

1. Astuda välja rahvusvahelisest organisatsioonist Lennuväljade Regioonide Konverents (ARC – Airport Regions Conference).

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Lennuväljade Regioonide Konverentsi presidendile ja peasekretärile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees