Tallinna Linnavalitsuse 20. mai 2009 korralduse nr 833-k "Ajutise komisjoni moodustamine sotsiaalsete töökohtade toetuse taotluste hindamiseks" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2035

Redaktsiooni kehtivus 09.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2009 nr 2035-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. mai 2009 korralduse nr 833-k "Ajutise komisjoni moodustamine sotsiaalsete töökohtade toetuse taotluste hindamiseks" muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 ning Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruse nr 16 "Sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" § 12 lg 1 alusel

 

 

     

1. Tallinna Linnavalitsuse 20. mai 2009 korralduse nr 833-k "Ajutise komisjoni moodustamine sotsiaalsete töökohtade toetuse taotluste hindamiseks" punktiga 2 kinnitatud sotsiaalsete töökohtade toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisust arvata välja komisjoni aseesimees Alar Pink ning nimetada komisjoni liikmeks ja aseesimeheks Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik Ingrid Laas.

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Alar Pinkile ja Ingrid Laasile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär