Tallinna Filharmoonia direktori ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2005

Redaktsiooni kehtivus 09.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2009 nr 2005-k

 

 

Tallinna Filharmoonia direktori ametist vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

     

1. Vabastada Jüri Leiten Tallinna Filharmoonia direktori ametikohalt.

2. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Jüri Leitenile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär