Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 määrus number 93
jõustumine 14.12.2009

Redaktsiooni kehtivus 09.12.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

9. detsember 2009 nr 93

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud "Parkimistasu" p 8.6 ja Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud "Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse" p-de 2.2, 2.3 ning 2.5 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1. Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 2005 määruse nr 113 "Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine" paragrahviga 1 kinnitatud sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1)      komisjonist arvatakse välja komisjoni esimees Jaanus Mutli ja komisjoni liikmed Juri Jurkevitš;;, Kaia Sarnet;

2)      komisjoni esimeheks kinnitatakse Taavi Aas – abilinnapea;

3)      komisjoni liikmeteks kinnitatakse:

Jüri Lump - Tallinna Kesklinna vanema asetäitja;

Katrin Kendra – finantsdirektor.

 

§ 2.  Määrus jõustub 14. detsembril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär