Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tlv k 18.11.2009 nr 1903
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 10.02.2010 nr 195
Aktile viitab
 
Tlv k 10.02.2010 nr 195
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna "Tallinna kultuuritegu 2009" preemiasaajate väljaselgitamiseks
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1982
Redaktsiooni kehtivus:02.12.2009 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 10.02.2010 nr 195

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1982-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna „Tallinna kultuuritegu 2009” preemiasaajate väljaselgitamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. novembri 2009 korralduse 1903 -k „Konkursi "Tallinna kultuuritegu 2009" väljakuulutamine“ alusel ning tulenevalt vajadusest tunnustada loomeinimesi ja organisatsioone nende tegevuse eest linna kultuurielu rikastamisel

 

 

     

1.  Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon tunnustusauhinna “Tallinna kultuuritegu 2009” preemiasaajate väljaselgitamiseks.

2.  Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

esimees: Kaia Jäppinen          Tallinna abilinnapea;

liikmed:  Anu Kivilo                  Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja;

               Katrin Siska              Tallinna Linnakantselei referent;

Lennart Sundja          Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja.

3. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

              Tarmo Lausing          Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees;

              Jüri Leiten                   Tallinna Filharmoonia direktor;

              Linnar Priimägi            Tallinna Ülikooli dotsent;

              Sirje Helme                Kumu kunstimuuseumi direktor;

              Jaanus Rohumaa         Sihtasutuse Tallinn 2011 programmiosakonna juhataja.

4. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse istungile 2010. aasta jaanuaris.

5. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär