Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt viitab
 
Tvk o 12.11.2009 nr 218
Akt muudab
 
Tlv k 25.03.2009 nr 484
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korralduse nr 484-k "Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud koostöömemorandumi lisa projekti heakskiitmine, volituste andmine Edgar Savisaarele ning ajutise komisjoni moodustamine"
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1981
Redaktsiooni kehtivus:02.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1981-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korralduse nr 484-k „Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud koostöömemorandumi lisa projekti heakskiitmine, volituste andmine Edgar Savisaarele ning ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 50ˡ lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2009 otsusega nr 218 „Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine“

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korralduse nr 484-k „Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud koostöömemorandumi lisa projekti heakskiitmine, volituste andmine Edgar Savisaarele ning ajutise komisjoni moodustamine“ punkti 4 ning sõnastada järgmiselt:

„4. Kinnitada punktis 3 nimetatud ühiskomisjoni liikmed Tallinna poolt järgmiselt:

kaasesimees:                 Kaia Jäppinen   Tallinna abilinnapea;

liikmed:             Allan Alaküla    Tallinna esindaja Euroopa Liidus – esinduse juht;

Maria Lille        Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse linnauuringute osakonna peaspetsialist.“

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär