Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1979
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2011 - 14.03.2012

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:


Tlv k 20.04.2011 nr 650
Tlv k 01.12.2010 nr 1838
Tlv k 05.05.2010 nr 700

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1979-k

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Hädaolukorra seaduse § 5 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, "Tallinna põhimääruse" § 501 lg 1 ja 2, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2009 otsusega nr 213 "Tallinna linnapea valimine" ja otsusega nr 218 "Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine" ning tulenevalt Põhja-Eesti Päästekeskuse 25. novembri 2009 kirjast nr 1.2-1.2/2346-2

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse kriisikomisjoni koosseis alljärgnevalt:

 

Esimees:                       Edgar Savisaar linnapea

Aseesimehed:               Kalle Klandorf            abilinnapea

                                    (Tlv k 20.04.2011 nr 650)

                                    Ants Aguraiuja Põhja-Eesti Päästekeskuse järelevalveteenistuse juht

Liikmed:                       Eha Võrk                     abilinnapea

Merike Martinson         abilinnapea

                                    Arvo Sarapuu             abilinnapea

                                    (Tlv k 20.04.2011 nr 650)

                                      Mihhail Kõlvart                      abilinnapea

                                    (Tlv k 20.04.2011 nr 650)

Taavi Aas                     abilinnapea

Toomas Sepp               linnasekretär

Liina Oja                      linnavalitsuse nõunik

Ain Saarna                   avalike suhete direktor

Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja

                                    Monica Rand                Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja

                                    (Tlv k 20.04.2011 nr 650)

Elmar Vaher                 Põhja Prefektuuri prefekt

(Tlv k 05.05.2010 nr 700)

                                    Rene Brus                    Põhja Kaitseringkonna ülem, kolonelleitnant

(Tlv k 05.05.2010 nr 700)

Leevi Laever           Harju Maavalitsuse maasekretär

(Tlv k 01.12.2010 nr 1838)

Peeter Lukanenok  linnavalitsuse nõunik

(Tlv k 01.12.2010 nr 1838)

Sekretär:                      Viljo Rannala                Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna

peaspetsialist

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär