Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1942.
Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 703-k "Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 703 29.04.2009