Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1942.
Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 703-k "Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine