Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
21.10.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Telliskivi tn 39 korteriomanike kokkulepe korteriomandi reaalosa koosseisu ja mõtteliste osade suuruste muutmiseks ja asjaõiguslepingu heakskiitmine ning volituste andmine Aavo Väänale
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2009 korraldus number 1732
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. oktoober 2009 nr 1732 -k

 

 

Telliskivi tn 39 korteriomanike kokkulepe korteriomandi reaalosa koosseisu ja mõtteliste osade suuruste muutmiseks ja asjaõiguslepingu heakskiitmine ning volituste andmine Aavo Väänale

 

 

 

Korteriomandiseaduse § 4 lg 2, asjaõigusseaduse § 54 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse korralduse  seaduse § 10 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2001 määruse nr 43 „Ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmise ja eluruumide hooneregistrist kustutamise korra kinnitamine“ p-ga 3 ning tulenevalt korteriühistu TELLISKIVI 39 korteriomanike otsusest

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Telliskivi tn 39 asuvate korteriomandite koosseisu kuuluvate mõtteliste osade arvelt ühe korteriomandi reaalosa koosseisu suurendamise ja teiste korteriomandite mõtteliste osade suuruste muutmise kokkulepe ja asjaõigusleping.

2. Volitada Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakonna juhatajat Aavo Vääna Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele ja asjaõiguslepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aavo Väänale, Põhja-Tallinna Valitsusele ja korteriühistule TELLISKIVI 39.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär