Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk o 19.06.2008 nr 129
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tlv m 28.12.2011 nr 137
 
Tvk m 01.12.2011 nr 38
 
Tvk o 04.11.2010 nr 255
 
Tvk m 25.03.2010 nr 16
 
Tlv m 10.03.2010 nr 25
 
Tvk m 28.01.2010 nr 5
 
Tlv m 18.02.2009 nr 16
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010–2013
Tallinna Linnavolikogu 15.10.2009 otsus number 209
Redaktsiooni kehtivus:15.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. oktoober 2009 nr 209

 

 

 

 

Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010–2013

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lg‑ga 3 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud “Tallinna arengukavaga 2009–2027“

 

 

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010–2013.

2. Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmi aastateks 2010–2013 elluviimisel arvestada linna eelarve võimalustega.

3. Tallinna Linnavalitsusel lähtuda Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmis aastateks 2010–2013 seatud eesmärkidest.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010–2013