Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Lasnamäe trammiprojekti vajalike tehniliste ja finantslahenduste läbitöötamiseks
Tallinna Linnavalitsus 14.10.2009 korraldus number 1705
Redaktsiooni kehtivus: - 13.12.2017

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 13.12.2017 nr 1954

REDAKTSIOON:
Tlv k 12.05.2010 nr 777

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. oktoober 2009 nr 1705-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Lasnamäe trammiprojekti vajalike tehniliste ja finantslahenduste läbitöötamiseks

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹
lg 6 alusel

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Lasnamäe trammiprojekti vajalike tehniliste ja finantslahenduste läbitöötamiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjon järgmises koosseisus:

 

esimees:                        Taavi Aas  -  Tallinna abilinnapea;

                                        (Tlv k 12.05.2010 nr 777)

esimehe asetäitja:          Andres Harjo – Tallinna Transpordiameti juhataja;

liikmed:             Tiit  Siimon – Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja;

                                    Priit Kutser – Tallinna abilinnapea nõunik.

3. Kutsuda komisjoni töös osalema järgmised isikud:

Aleksei Shuba – RailCar OÜ tegevdirektor;

                                    Ren Fei – Hiina Arengupanga Balti ja Ida-Euroopa piirkonna juht;

Feng Zechun – Hiina Rahvusliku Välismajanduskoostöö Korporatsiooni (China National Corporation for Overseas Economic Cooperation) asepresident;

Leonid Mihhailov – Tallinna Linnavolikogu liige;

Uno Heinvere – Eesti volitatud insener;

Jaanus Mutli – Tallinna abilinnapea.

4. Komisjoni esimehel on õigus komisjoni töösse kaasata erialaeksperte.

5. Komisjoni kutsub kokku ja selle tööd korraldab komisjoni esimees.

5.1 Komisjon esitab tehtud töö osas esialgsed tulemused 31. märtsiks 2010 Tallinna Linnavalitsusele.

 

 

6. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktides 2-3 nimetatud isikutele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

                                        (Tlv k 12.05.2010 nr 777)