Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.09.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2009 määrus number 29
Jõustumine:10.09.2009
Redaktsiooni kehtivus:10.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

3. september 2009 nr 29

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestaminelisas 1 “Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ (edaspidi kord) tehakse järgmised muudatused:

1) korda täiendatakse punktiga 2.1.12 järgmises sõnastuses:

“2.1.12 toimetulekutoetust saavate perede laste kooliminekutoetus.“;

2) korda täiendatakse punktiga 4.31 järgmises sõnastuses:

“4.31 Toimetulekutoetust saavate perede laste kooliminekutoetus määratakse üldharidus- või kutseõppeasutuste (edaspidi kool) kuni 19aastastele (kaasa arvatud) õpilastele tingimusel, et pere on saanud toimetulekutoetust jooksval aastal enne lapse kooliminekut. Toetust makstakse kooli õpilaste nimekirja või kooli väljastatud tõendi alusel. Toetust ei maksta esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saajale.“.

§ 2.  Määrus jõustub 10. septembril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees