Tasuta sõidu õiguse andmine 29.–31. mail 2009 toimuval XI rahvusvahelisel laulu- ja tantsupeol "Slaavi pärg 2009" osalejatele

Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 otsus number 108

Redaktsiooni kehtivus 28.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. mai 2009 nr 108

 

 

 

 

Tasuta sõidu õiguse andmine 29.–31. mail 2009 toimuval XI rahvusvahelisel laulu- ja tantsupeol “Slaavi pärg 2009“ osalejatele

 

 

 

Ühistranspordiseaduse § 29 lg 3, Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 7 ning tulenevalt mittetulundusühingu Laulu- ja Tantsupeo Slaavi pärg Korralduskomitee taotlusest

 

 

1. Anda XI rahvusvahelisel laulu- ja tantsupeol “Slaavi pärg 2009“ osalejatele 29.–31. mail 2009 tasuta sõidu õigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis autobussi-, trammi- ja trolliliinidel.

2. Tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on nimeline osavõtjakaart.

3. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks mittetulundusühingule Laulu- ja Tantsupeo Slaavi pärg Korralduskomitee ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees