Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine sotsiaalsete töökohtade toetuse taotluste hindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 20.05.2009 korraldus number 833
Redaktsiooni kehtivus: - 08.05.2019

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 08.05.2019 nr 622

REDAKTSIOON:

Tlv k 09.12.2009 nr 2035

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. mai 2009 nr 833-k

 

Ajutise komisjoni moodustamine sotsiaalsete töökohtade toetuse taotluste hindamiseks

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määrusest nr 16 „Sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” § 12 lg 1.

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon sotsiaalsete töökohtade toetuse taotluste hindamiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Mart Repnau                Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna

                                                                  juhataja;

Aseesimees:     Ingrid Laas                    Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik

Kutsuda komisjoni töös osalema:

Kaja Laanmäe              Tallinna Linnavolikogu liige;

Andres Kollist               Tallinna Linnavolikogu liige;

Aare Karolin                 Eesti Väikeettevõtete Assotsiatsioon;

Sekretär:          Eve Kärner                   Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna          väikeettevõtluse peaspetsialist.

 

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Ettevõtlusamet.

4. Tallinna Linnavalitsusel teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

(Tlv k 09.12.2009 nr 2035)