Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2009 korraldus number 703
Redaktsiooni kehtivus: - 16.02.2011

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 16.02.2011 nr 217

REDAKTSIOON:
Tlv k 02.06.2010 nr 893

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. aprill 2009 nr 703-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg-te 1 ja 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 määruse nr 35 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ § 1 lg 1, § 5 lg 5 alusel ja kooskõlas hasartmänguseaduse § 27 lg 1

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:

Jaanus Mutli

Tallinna abilinnapea;

aseesimees:

Taavi Aas

Tallinna abilinnapea;

liikmed:

Marek Jürgenson

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja;

 

(Tlv k 02.06.2010 nr 893)

 

 

Aave Jürgen

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor;

 

Kristel Valk

Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna jurist;

 

Alar Pink

Tallinna Linnakantselei linnapea nõunik;

 

Raul Keba

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja;

 

Katrin Kello

Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna jurist;

 

Priit Kutser

Tallinna Linnakantselei abilinnapea nõunik;

 

Tõnis Bittmann

Tallinna Linnavolikogu liige.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse korraldused:

3.1  25. juuni 2007 korraldus nr 1257-k „Töörühma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks“;

3.2  31. oktoobri 2007 korraldus nr 1895-k „Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korralduse nr 1257-k „Töörühma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks“ muutmine“;

3.3  20. veebruari 2008 korraldus nr 270-k „Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korralduse nr 1257-k „Töörühma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks“ muutmine“;

3.4  5. märtsi 2008 korraldus nr 391-k „Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korralduse nr 1257‑k „Töörühma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks“ muutmine“;

3.5  9. aprilli 2008 korraldus nr 647-k „Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korralduse nr 1257­k „Hasartmängu mängukohtade komisjoni moodustamine“ muutmine“;

3.6  27. augusti 2008 korraldus nr 1406-k „Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korralduse nr 1257-k „Hasartmängu mängukohtade komisjoni moodustamine“ muutmine“.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär